Losos a lososovité ryby v našich řekách - od historie po současnost

Projekt číslo: 3201400098

Projekt byl podpořen z výzvy Norských fondů SGS-4 - 3.1.4.1 Reine - Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

O projektu

Projekt je zaměřen na osvětu k tématu losos obecný a další populace lososovitých ryb v ČR. V současnosti je téma lososovitých ryb velice diskutované ve vztahu ke klimatickým změnám, kvalitě vod, rybím predátorům, akvakulturám, sportovnímu rybolovu, malým vodním elektrárnám nebo fragmentaci toků. Nosným tématem pro širokou veřejnost je téma historie a současnosti lososa a dalších populací lososovitých ryb ČR. Cílem je osvětlit veřejnosti negativní vlivy působící na řeky a lososovité ryby. Mládež je oslovena výukovými filmy a naučnou publikací. Výukový materiál obsahuje základní informace o významu říčních ekosystémů a informace o rybích společenstvech, jejich významu a o životě lososovitých ryb. Publikaci Lososí kvíz a správné odpovědi naleznete ve výstupech projektu.
Na dokumentárních filmech jsme spolupracovali s Českou televizí. Další partneři projektu jsou Český rybářský svaz, s norský partner Sciencemonastery a evrposká organizace World Fish Migration Foundation.

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR
• stránky Ministerstva financí České republiky
• stránky Fondů EHP a Norska

Dokumentární cyklus V proudu - Česká televize

Krátkými dokumenty z cyklu V proudu provází kameraman a dokumentarista Prokop Pithart. Seznámíte se například s adaptacemi vodních živočichů na říční proud, nebo se dozvíte o projektu repatriace lososa v Česku. Dokumenty jsou opatřeny anglickými titulky.

V prouduPublikace Lososí kvíz

V rámci projektu byla vytvořena publikace Lososí kvíz na téma lososovité ryby v ČR. Publikace také obsahuje naučný text, kde naleznete odpovědi na připravené otázky. Případnou kontrolu správných odpovědí můžete provést níže pod odkazem. Publikace byla vytvořena v českém a anglickém jazyce.

Lososí kvíz - CZ

Lososí kvíz - ENGVýsledky kvízu: 1a; 2b; 3a; 4a; 5b; 6a; 7b; 8c; 9 - jikra, jikra ve fázi.., váčkový plůdek, plůdek, strdlice, smolt, dospělý losos; 10c; 11a; 12b; 13c; 14b; 15c; 16a; 17c; 18b; 19a; 20b; 21c; 22c; 23b; 24b; 25b; 26c 

Nemeleme projektujeme